Over mijn werk… — macht

Macht & houding: mijn inspiratie

autonoom macht materiaal

Macht & houding: mijn inspiratie

Mijn serie "Macht & Houding" kreeg vorm rond 2007, waarbij mijn toenmalige werkomgeving, de Tweede Kamer, een rijke inspiratiebron vormde. Twee beeldende momenten zijn me vooral bijgebleven. Het eerste was een afscheid tussen een kleinere, opvallend rijk gedecoreerde bezoeker, vermoedelijk van de politie of krijgsmacht, die afscheid nam van een lang, gezaghebbend vrouwelijk Kamerlid. Terwijl hij diep voor haar boog met hoofd en schouders, bleef zij prachtig en statig rechtop staan en knikte slechts lichtjes. Dit contrast tussen zijn vele onderscheidingen, een symbolieken van macht en hiërarchie tegen over haar onuitgesproken gezag, was werkelijk treffend. Het tweede moment was een...

Read more →