Macht & houding: bladzijde uit mijn schetsboek

In 2008 ronde ik mijn opleiding aan de kunstacademie af. Mijn afstudeerserie Macht &houding bestond uit een beeldonderzoek naar macht en houding. Mijn centrale vraag was wat er overblijft blijft als je kleur, omgeving, kleding et cetera weghaalt van mensen met gezag?
Een houding waarmee hij/zij zichzelf op een bepaalde manier positioneert en indruk wilt maken. Deze bladzijde uit mijn schetsboek toont een deel van het abstractieproces. 

 


Newer Post